Dementie & Alzheimer Nederland

Dementie & Alzheimer Nederland

Qioz werkt samen met stichting Samen Dementievriendelijk

Gezien de grote groei van het aantal ouderen met dementie in Nederland en ook in zorginstellingen is Qioz een samenwerking aangegaan met Stichting “Samen Dementievriendelijk” een initiatief van Alzheimer Nederland en ondersteunen wij waar mogelijk het initiatief om Nederland dementievriendelijker te maken. Daar wij veel ouderen met dementie in onze kapsalons ontvangen zijn wij volop aan het experimenteren om onze kapsalons zoveel mogelijk dementievriendelijk in te richten. Onze huiskamerstijl richt zich op de kleurstelling, decoratie en routing binnen de kapsalon, beoogt geruststellend te zijn en herinneringen van vroeger te activeren.

Daarnaast trainen wij onze Qioz ZorgKappers in de praktijk om te leren omgaan met klanten met dementie.

Dementie & Alzheimer Nederland – Qioz ZorgKappers / De ZorgKapper – voor ouderen in Zuid- en Noord Holland, Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Mariahoeve, Leiden, Scheveningen, Delft, Naaldwijk, Westland, Zoetermeer, Bleiswijk, Rotterdam, Wassenaar, Hoofddorp, Amsterdam, Amstelveen, Haarlem.