Nieuw btw tarief met ingang van 01 januari 2019 – Qioz ZorgKappers / De ZorgKapper – voor ouderen in Zuid- en Noord Holland, Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Mariahoeve, Leiden, Scheveningen, Delft, Naaldwijk, Westland, Zoetermeer, Bleiswijk, Rotterdam, Wassenaar, Hoofddorp, Amsterdam, Amstelveen, Haarlem.
Nieuw btw tarief met ingang van 01 januari 2019

Nieuw btw tarief met ingang van 01 januari 2019

Helaas  heeft ook de Eerste Kamer op 18 december ingestemd met het Belastingplan 2019 en daarmee de verhoging van het lage btw-tarief per 1 januari 2019 van 6% naar 9%. Met deze accordering door de Senaat is het besluitvormingsproces compleet en de verhoging formeel definitief.

Samen met onze brancheorganisatie de ANKO hebben wij gestreden voor behoud van het lagere btw-tarief maar helaas heeft dit niet mogen baten.

Onze prijzen waren het afgelopen jaar niet gestegen en dat hadden wij graag ook zo gehouden, maar in verband met bovengenoemd besluit hebben wij onze prijzen toch iets aan moeten passen.


Reageren is niet mogelijk.